×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 840
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:22

Može li se u dokumentima mjenjati postotak PDV-a?

Napisao/la
Može. Za tu opciju je u vrstama dokumenta potrebno na tabu “Dodaci” imati kvačicu na “Prikaz PDV-a”.  Nakon toga u stavkama dokumenta se pojavljuje padajući izbornik u kojem možemo odabrati drugu stopu PDV-a.
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:21

Može li se dokument ispisati samo na stranom jeziku?

Napisao/la
Dokument se može ispisati samo na stranom jeziku. Za takav ispis potrebno je imati dvojezični ispis i u “Dodacima” kliknuti na “Ispis samo na stranom jeziku”
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:17

Kako se određuje drugi jezik ispisa?

Napisao/la
Drugi jezik ispisa se određuje u šifarniku partnera. Ukoliko jezik u šifarniku partnera nije postavljen, automatski se drugi jezik postavlja na engleski.
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:15

Može li se dokument ispisati dvojezično?

Napisao/la
Računi, ponude, predračuni i ostali veleprodajni i maloprodajni dokumenti mogu se ispisivati dvojezično.  Kako bi se dokumenti ispisivali dvojezično potrebno je u vrstama dokumenta na tabu “Dodaci” za željeni dokument kvačicu postaviti na EU dokument. Nakon toga se na Formi željenog dokumenta pojavljuje mogućnost unosa tečaja i valute. Potrebno je odabrati valutu različitu od valute u postavkama, te će u tom slučaju dokument biti dvojezičan
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:13

Program ne obračunava PDV. Gdje je problem?

Napisao/la
Ako želimo da program obračunava mora biti zadovoljeno nekoliko preduvijeta. Moramo biti sigurni da je poslovni dubjekt u sustavu PDV-a.   To se postavlja na lokaciji: Dodaci > Podaci o korisniku ; tab > ”Tvrtka”    Kvačica mora biti postavljena na “U sustavu PDV-a”. Zatim u artiklu treba biti postavljen “Izlazni PDV” Na samom dokumentu klikom na “Dodaci” dobivaju se dodatne postavke. Jedna od njih je i “Ne obračunava PDV”. Ukoliko je postavjena kvačica program neće obračunavati PDV. Klikom na “Dodaci” imamo i mogućnost odabira opaske. Na opasci imamo tri mogućnosti: “Obračunava PDV”, “Ne obračunava PDV “i “Ne utječe na PDV”. U ovisnosti o postavci program obračunava ili ne PDV.
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:12

Kako izrađujemo veleprodajne račune?

Napisao/la
Ukoliko želimo izrađivati račune moramo imati uključen modul koji sadržava izradu računa.   Računi se dodaju na lokaciji: Robno/materijalno > Veleprodajni dokumenti> Računi   Klikom na izbornik otvara se popis svih izrađenih računa. Ukoliko želimo dodati novi račun, kliknemo na “Dodaj” u izborniku te nam se otvara novi račun. Automatski se popunjava broj računa, datum i vrijeme te moramo dodati partnera i željene stavke. Nakon toga na “SNIMI” potvrđujemo račun. 
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:11

Kako dodajemo novog partnera?

Napisao/la
Partneri se dodaju na lokaciji:   Robno/materijalno > Šifarnici> Partneri   Klikom na izbornik otvara se popis svih otvorenih šifri.  Ukoliko želimo dodati novu šifru, kliknemo na “Dodaj” u izborniku te nam se otvara nova šifra.  Popunimo Naziv partnera, OIB, adresu i ostale generalije  Kliknemo na “Snimi“ da se unos pohrani. Nakon toga je šifra partnera spremna za upotrebu. Ukoliko želimo urediti postojeću šifru partnera na popisu (listi) kliknemo na zelenu olovku s desne strane popisa i unesemo željene promjene. Nakon unosa promjena kliknemo na “Snimi”    Partnera možemo dodati i na lokacijama:  Proizvodnja > Šifarnici> Partneri Dodaci >Osnovni šifarnici> Partneri
Utorak, 22 Ožujak 2016 18:10

Što je ulazni a što izlazni PDV?

Napisao/la
Ulazni PDV je PDV po kojem nabavljamo artikl a izlazni PDV je onaj po kojem prodajemo artikl.
Utorak, 22 Ožujak 2016 09:07

Kako se dodaju novi artikli?

Napisao
Artikli se dodaju na lokaciji:   Robno/materijalno > Šifarnici> Artikli   Klikom na izbornik otvara se popis svih otvorenih šifri.  Ukoliko želimo dodati novu šifru, kliknemo na “Dodaj” u izborniku te nam se otvara nova šifra.  Popunimo naziv, JM (jedinicu mjere), cijenu te %ulaznog i izlaznog PDV-a.  Kliknemo na “Snimi“ da se artikl pohrani. Nakon toga je šifra artikla spremna za upotrebu. Ukoliko želimo urediti postojeći artikl na popisu (listi) kliknemo na zelenu olovku s desne strane popisa i unesemo željene promjene. Nakon unosa promjena kliknemo na “Snimi”    Artikl možemo dodati i na lokacijama:  Proizvodnja > Šifarnici> Artikli Dodaci >Osnovni šifarnici> Artikli
Utorak, 22 Ožujak 2016 09:07

Kako unosimo podatke o poduzeću?

Napisao
Šifarnik se popunjava na lokaciji:   Dodaci > Podaci o poduzeću   Klikom na izbornik otvara se forma. Popunjavaju se tabovi “Tvrtka”, “Dodaci” te, ukoliko postoji fiskalizacija, tab “Fiskalizacija” 
Stranica 4 od 5

Osnovni podaci


   

Exabyte d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3, Varaždin

Hrvatska / Croatia, EU

OIB: 85433267508

EU VAT ID: HR85433267508

Podrška


   

KlikUred podrška:

    [email protected]

Serveri & Hosting podrška:

    [email protected]

Radno vrijeme: radnim danom 8:00-16:00 ili prema ugovoru

 

Prodaja


   

    +385 42 421 742

    [email protected]

Radno vrijeme: radnim danom 8:00-16:00

 

LogoExaByte1

Suvremena rješenja i računalna oprema za ugodnije poslovanje.


Exabyte.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.